Wytyczne dla zorganizowanych terenów narciarskich na sezon zimowy 2021/22

Czy jesteś właścicielem (lub zarządcą) parków narciarskich, pólek ćwiczebnych, narciarskich tras biegowych, narciarskich tras zjazdowych, nartostrad oraz zorganizowanych terenów narciarskich?

Sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo korzystającym, w tym dzieciom i ich opiekunom oraz pracownikom.

Przedstawiciele Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowały wytyczne dla parków narciarskich, pólek ćwiczebnych, narciarskich tras biegowych, narciarskich tras zjazdowych, nartostrad oraz zorganizowanych terenów narciarskich na okres zimowy 2021/2022.

Pamiętaj:

 1. Zachęć nieszczepionych współpracowników do rozważenia decyzji zaszczepienia się.
 2. Zwiększ odległość między pracownikami (stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów) oraz wprowadź rozwiązania mające na celu odseparowanie poszczególnych zmian pracowników.
 3. Podziel kompleks na strefy, tak aby pracownicy z poszczególnych stref mieli jak najmniejszy kontakt.
 4. Zapewnij pracownikom środki do mycia i dezynfekcji rąk wraz z instrukcją właściwego mycia i dezynfekcji rąk.
 5. Zapewnij pracownikom środki do mycia i dezynfekcji powierzchni. Przeprowadzać dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, aby klienci nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Zapewnij pracownikom środki ochrony indywidualnej oraz instrukcje dot. prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki).
 6. Zapewnij kosze/pojemniki do wyrzucania zużytych masek lub rękawic jednorazowych. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/.
 7. Ogranicz korzystanie przez pracowników z powierzchni wspólnych.
 8. Zapewnij płyny do dezynfekcji – co najmniej jeden dozownik w każdym ogólnodostępnym miejscu, w którym pojawiają się klienci (kasy, wypożyczalnie, itp.). Zapewnij ciągły/ stały dostęp do płynu dezynfekcyjnego i nie dopuszczaj do braku środka dezynfekcyjnego w dozownikach.
 9. Zapewnij w toaletach ogólnodostępnych dla klientów stały/ciągły dostęp do mydła w płynie oraz środka do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu co najmniej 60% wraz z instrukcją właściwego mycia i dezynfekcji rąk.
 10. Przeprowadzaj i monitoruj codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych (tj. m.in. terminali, klamek, stołów).
 11. Zapewnij miejsce do izolacji osoby wykazującej objawy chorobowe kompatybilne z objawami COVID-19.

Szczegółowe instrukcje dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/stoki-narciarskie