dokumentacja wewnętrzna

 WALNE ZEBRANIE :                                     

 ZARZĄD PSNiT :                                          

  • Regulamin Pracy Zarządu PSNiT         –  zobacz

 KOMISJA REWIZYJNA :                                          

  • Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej     –  zobacz

 SKŁADKI, OPŁATY :                                          

  • Regulamin Składek    –  zobacz 
  • Odpłatna Działalność Statutowa
    –  zobacz