dokumentacja wewnętrzna

 WALNE ZEBRANIE :                                     

 • Regulamin Walnego Zebrania
   – zobacz
 • Walne Zebranie  2022 r.
  zobacz
 • Walne Zebranie  2021 r.
  zobacz
 • Walne Zebranie  2020 r.
  –  zobacz

 ZARZĄD PSNiT :                                          

 • Regulamin Pracy Zarządu PSNiT         –  zobacz

 KOMISJA REWIZYJNA :                                          

 • Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej     –  zobacz
 • Reprezentowanie PSNiT w umowach z członkami Zarządu – zobacz

 SKŁADKI, OPŁATY :                                          

 • Regulamin Składek    –  zobacz 
 • Odpłatna Działalność Statutowa
  –  zobacz