Dołącz do nas

Jednym z głównych zadań Stowarzyszenia jest konsolidacja naszego środowiska.

Nie definiujemy ściśle pojęcia “stacja narciarska i turystyczna”.

Przystąpić do nas mogą np. całoroczne ośrodki narciarsko- turystyczne, stacje narciarskie i pojedyncze wyciągi, firmy dostarczające infrastrukturę techniczną i towarzyszącą dla stacji narciarskich i turystycznych, jak również organizacje oraz instytucje, którym zależy na rozwoju sektora turystycznego w Polsce, a turystyki narciarskiej w szczególności.

Sprawy członkowskie naszego Stowarzyszenia określone są w § 9-16 Statutu.
Poza członkami zwyczajnymi i honorowymi, istnieje w PSNiT prestiżowa kategoria członków wspierających.
Jest to nasza baza, od której pochodzi nazwa Stowarzyszenia i stąd czerpane są środki na działalność statutową.

Jeśli chcesz uczestniczyć oraz wspomagać nasze działania na rzecz rozwoju ośrodków turystycznych i rekreacyjno-sportowych, w szczególności stacji narciarskich i turystycznych – dołącz do nas.

W ramach współpracy na zasadach członkowstwa wspierającego, proponujemy:

  • możliwość korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  • udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez PSNiT,
  • zgłaszanie wniosków i uwag dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  • udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia,
  • możliwość promowania swojej firmy czy organizacji, w ramach odpłatnej działalności statutowej.