Organizacja pozarządowa

Polskie Stacje narciarskie
i turystyczne

XIV Konferencja PSNiT

Tegoroczna XIV Ogólnopolska Konferencja branży narciarskiej odbędzie się w dniach 09-11 października 2023, nieopodal Ośrodka Kurza Góra. Tytuł Konferencji: PRZESTRZEŃ DLA ROZWOJU BRANŻY NARCIARSKIEJ. FAKTYCZNE

Czytaj więcej »

O stowarzyszeniu

Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne są organizacją pozarządową – stowarzyszeniem z osobowością prawną.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, jego siedzibą jest miasto Siemianowice Śląskie.

Naszym celem statutowym jest inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju ośrodków rekreacyjno-sportowych i turystycznych, w szczególności stacji narciarskich i turystycznych oraz reprezentowanie interesów tej branży wobec władz, urzędów i innych organizacji.

Stowarzyszenie zostało założone przez grupę gestorów stacji narciarskich i turystycznych z różnych regionów Polski. Niezależnie od wielkości ośrodka oraz miejsca jego położenia, łączyła nas wspólna idea – chęć i konieczność konsolidacji środowiska, w celu rozwiązywania wspólnych problemów.

Mamy nadzieję, że jako Stowarzyszenie będziemy mogli skuteczniej wpływać na poprawę istniejącego oraz tworzenie nowego prawa – sprzyjającego rozwojowi turystyki narciarskiej.

Chcemy być organizacją wskazującą bariery rozwoju, a jednocześnie podejmującą inicjatywy w celu tworzenia korzystnych warunków inwestowania w ten sektor gospodarki.