Porozumienie Gmin Górskich RP

W dniu 8 listopada 2022 r., w Szczyrku zostało zawiązane stowarzyszenie Porozumienie Gmin Górskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezesem nowopowstałego stowarzyszenia został burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy, który tłumaczył, że zostało ono powołane,  by głos górskich miejscowości – które łączą te same problemy – był lepiej słyszalny.

Główne cele stowarzyszenia to:

  1. reprezentowanie, obrona i popieranie wspólnych interesów swoich członków wobec Sejmu, Senatu, władz państwowych, administracji rządowej i samorządowej, organów i instytucji europejskich oraz osób prawnych i fizycznych,
  2. wszechstronny rozwój polskich gmin górskich,
  3. wspieranie rozwoju a w szczególności działalności turystycznej i rekreacyjno–sportowej w gminach należących do Stowarzyszenia,
  4. dążenie do zapewnienia gminom górskim szczególnej opieki ze strony Sejmu, Senatu, rządu,
  5. utrzymywanie stałego kontaktu z pokrewnymi instytucjami i zrzeszeniami w kraju i za granicą,
  6. pielęgnowanie poczucia łączności i solidarności wśród członków Stowarzyszenia,
  7. popieranie wszelkich akcji zmierzających do rozwoju gmin górskich,
  8. prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej i marketingowej gmin górskich,
  9. podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu, rekreacji, ochrony środowiska, profilaktyki zdrowotnej, tradycji, kultury i sztuki regionalnej.

Blisko 20 gmin górskich zadeklarowało na ten moment chęć podpisania deklaracji członkowskich, a ich włodarze i przedstawiciele byli obecni podczas wydarzenia. Są to m.in.: Szczyrk, Wisła, Świeradów-Zdrój, Karpacz, Duszniki-Zdrój, Kościelisko, Bukowina Tatrzańska, Czarny Dunajec, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Łapsze Niżne, Lipnica Wielka, Szaflary, Stronie Śląskie, Zakopane, Ochotnica Dolna.

Członkiem stowarzyszenia mogą być gminy górskie leżące w obrębie makroregionów: Sudety Wschodnie, Sudety Zachodnie, Sudety Środkowe, Beskidy Zachodnie, Obniżenie Orawsko-Podhalańskie, Łańcuch Tatrzański, Beskidy Środkowe, Beskidy Lesiste.