OŚRODKI NARCIARSKIE W POLSCE OTWARTE TEJ ZIMY

Oświadczenie Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych po spotkaniu z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

10 listopada br. odbyło się spotkanie z branżą narciarską zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, w której brali udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Głownego Inspektoratu Sanitarnego.

Minister Olga Semeniuk, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw, jednoznacznie potwierdziła, iż MRPiT nie będzie rekomendował zamknięcia branży narciarskiej a przedstawione przez nas argumenty zebrane od naukowców, zespołów badawczych i doświadczeń naszych kolegów ze Szwajcarii i Skandynawii niezbicie wskazują, że nie ma takiej potrzeby.

Pani Izabela Kucharczyk – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego również wskazała, że rekomendacja dla branży narciarskiej to pozostawienie ośrodków narciarskich otwartych przy zachowaniu reżimów sanitarnych, które będą aktualizowane wraz z naszą branżą
w najbliższych tygodniach.
Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne zobligowały się do przedstawienia aktualizacji regulacji dotyczących reżimów sanitarnych nie później niż do 18 listopada.
PSNiT na zakończenie spotkania przedstawił swoje stanowisko dotyczące działalności ośrodków narciarskich w Polsce tej zimy:
1. Ośrodki narciarskie w Polsce powinny działać nadchodzącej zimy bez ograniczeń i limitów osobowych.
2. Ferie zimowy powinny odbyć się w zwyczajowym trybie, zgodnie ze schematem ogłoszonym 13-05-2021 przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
3. Nasze postulaty dotyczą funkcjonowania ośrodków narciarskich tj. stoków oraz kolei
i wyciągów narciarskich. Nie dotyczą hoteli i restauracji. Rozumiemy, że te zagadnienia będą poruszane odpowiednio przez te branże.
Szczegóły będą uzgadniane ze stroną rządzącą jeszcze w tym miesiącu ze względu na specyfikę naszej branży i naglącą potrzebę wprowadzenia aktualizacji przepisów.
Zatem, w świetle dzisiejszych ustaleń MRPiT i GIS będą rekomendowały otwarcie stacji narciarskich na nadchodzący sezon zimowy.

Do zobaczenia na stokach!