OŚWIADCZENIE POLSKICH STACJI NARCIARSKICH I TURYSTYCZNYCH W SPRAWIE SEZONU ZIMOWEGO 2022/23

 

Oświadczenie członków Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych na Ogólnopolskiej Konferencji branży narciarskiej w Wiśle 21-23.09.2022, w sprawie nadchodzącego sezonu zimowego 2022/2023:

  1. Zapewniamy, że ośrodki narciarskie w Polsce przygotowują się do otwarcia w sezonie zimowym. Informujemy, że będziemy działać jak zawsze i przynosić relaks i wytchnienie, szczególnie w tych ciężkich czasach. Tym samym zachęcamy do rezerwacji zimowych.
  2.  Karnety będą miały nieco podniesione ceny, ale ich podwyżka nie sięgnie kilkuset % jak w przypadku energii elektrycznej.
  3.  Zdajemy sobie sprawę, że marża branży będzie niska. Nie chcemy jednak przerzucać nieprzewidywalnych, ekstraordynaryjnych kosztów na naszych klientów, to ryzyko bierzemy na siebie. W konsekwencji, w kolejnych latach należy spodziewać się obniżenia nakładów na inwestycje i modernizacje ośrodków narciarskich.
  4. Chcemy zapewnić ciągłość pracy wyciągów. Stąd też część z naszych członków już wyposażyła się w agregaty prądotwórcze, bądź będzie to robić przed zimą, tak by nawet w wypadku przerwy w dostawie prądu ośrodki mogły nieprzerwanie działać. Zwracamy uwagę, iż to ważny aspekt dotyczący bezpieczeństwa pasażerów.
  5. Dostrzegamy, że rosną również dodatkowe koszty jak minimalna płaca krajowa oraz paliwo, które jest wykorzystywane między innymi do przygotowania stoków czy odśnieżania parkingów. Te podwyżki mają również znaczny udział w kosztach działatności naszej branży.
  6. W wypadku Polski, zużycie energii przez ośrodki narciarskie jest jeszcze mniejszy niż np. w Austrii, gdzie WKO w oficjalnych statystykach podaje, że tamtejsze ośrodki pochłaniają zaledwie 1,3 % całego zapotrzebowania na energię państwa. Szczególnie w tym kontekście widać jak ważnym jest utrzymanie tej zimy ośrodków otwartych dla turystów, co będzie stanowiło istotny aspekt wypoczynku społeczeństwa. W tym świetle Polska Zima to swoisty wentyl zdrowia psychicznego dla wyczerpanych stresem, w związki z pandemią i wojną, społeczeństwa polskiego.

Kiedy się tak wiele mówi o możliwych ograniczeniach w dostawach  prądu w nadchodzących miesiącach,  jeszcze raz chcemy zaznaczyć, że w polskim bilansie energetycznym zużycie energii przez ośrodki narciarskie i turystyczne nie stanowi znacząco zauważalnego %, natomiast wartość dodana jaką generujemy dla społeczeństwa dzięki naszej pracy jest nie do przecenienia. Branża narciarska kieruje się logiką i zdrowym rozsądkiem stąd, ze względu na powyższe argumenty, nie przyjmujemy do wiadomości ani nie możemy się zgodzić na ograniczenie czasu pracy ośrodków narciarskich lub wręcz ich zamykanie.

Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne