Konferencja Transportowego Dozoru Technicznego

Konferencja ON-LINE:  „Urządzenia transportu linowego. Nowe regulacje” 

 data: 15 grudnia 2020                                                            

czas trwania konferencji: od godz. 9.00 do godz. 14.45

W związku z wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r.
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania,
eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego (Dz.U. z 2006 r., nr 106, poz. 717 z
późn. zm.), Transportowy Dozór Techniczny organizuje konferencję on-line, która dotyczyć będzie
zagadnień uregulowanych ww. rozporządzeniem, w tym obowiązku opracowania instrukcji ewakuacji z
kolei linowych (UTL).

Konferencja adresowana jest do użytkowników kolei linowych, wyciągów narciarskich
i zjeżdżalni grawitacyjnych oraz firm produkujących i modernizujących urządzenia transportu
linowego.

Szczegóły dotyczące programu, kosztów uczestnictwa oraz zgłoszeń na Konferencję, dostępne są na stronie Transportowego Dozoru Technicznego, pod adresem: http://www.tdt.pl/jednostka-inspekcyjna-tdt/1410-konferencja-on-line-urzadzenia-transportu-linowego-nowe-regulacjeq.html

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI!

TDT, 01.12.2020