II KONFERENCJA PSNiT WISŁA 2010

Tytuł Konferencji:

Bariery rozwoju ośrodków narciarskich i turystycznych
w Polsce.

Termin:  07-09 czerwca 2010 r.

Miejsce: Hotel STOK

ul. Jawornik 52A, 43-460 WISŁA

Organizatorem honorowym Konferencji była Beskidzka 5, związek pięciu gmin położonych w Beskidzie Śląskim, które wyznają taką samą zasadę jak PSNiT – razem można osiągnąć więcej.

Dzień 7 czerwca – pierwszy, targowy dzień konferencji, obfitował w wydarzenia nie tylko dotyczące montujących swoje stanowiska firm związanych z infrastrukturą ośrodków narciarskich i turystycznych.

Od godziny 10.00 do 14.00, na Kolei Linowej CZANTORIA w Ustroniu, odbyła się impreza dla dzieci i młodzieży szkolnej – “BEZPIECZNY STOK nie tylko zimą”. Uczestniczyło w niej około 100 osób. Nasza akcja to nie tylko terenowe zajęcia edukacyjne o bezpieczeństwie w górach i na stokach narciarskich.Były również warsztaty plastyczne o ochronie przyrody, zjazdy na torze saneczkowym i pontonowym, grill oraz finałowy quiz.


Tegoroczne targi sprzętu wyglądały imponująco, zajęły kilkaset m2 w hotelu, na których wystawiły się 32 firmy. Dodatkowo, na parkingu przed hotelem, firmy zaprezentowały większe urządzenia.
O godzinie 15.00, Dariusz Bojar – Wiceprezes Zarządu PSNiT, oficjalnie otworzył część targową i rozpoczęły się prezentacje 16 firm wystawiających się podczas konferencji.
Przed wtorkowymi, intensywnymi zajęciami konferencyjnymi, uczestnicy mieli okazję na integrację podczas wieczornego grill’a. Jak zwykle, był to czas rozmów dotyczących minionego sezonu zimowego jak również snucia planów na przyszłość.

Wtorek – 8 czerwca można nazwać kluczowym dniem konferencyjnym, jako że poruszone zostały najbardziej newralgiczne dla naszej branży tematy.

O godzinie 9.00 konferencję oficjalnie otworzyli:
Prezes Zarządu PSNiT Stanisław Wieczorek i Burmistrz Miasta Wisła Andrzej Molin.
Pierwszy temat natychmiast wywołał skupienie wśród słuchaczy i pojawienie się coraz większego audytorium, ponieważ sprawa ta porusza już nie tylko naszą branżę, ma ona wydźwięk społeczny. Rzecz dotyczy próby stworzenia założeń do projektu prawa szlaku.

W zastępstwie Podsekretarz Stanu w MSiT Katarzyny Sobierajskiej (która ze względu na nieoczekiwany wyjazd rządowy do Brukseli, nie mogła uczestniczyć w naszym spotkaniu) wystąpiła Wicedyrektor Departamentu Turystyki Elżbieta Wyrwicz, która zreferowała projekt założeń do ustawy, przygotowywany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Trzeba przyznać, iż zadanie jakie wzięło na siebie MSiT nie należy do łatwych i już teraz elektryzuje wszystkie strony powstałej w tym celu Grupy Roboczej “Bezpieczeństwo Turystów”.

Po wystąpieniu Pani Dyrektor, swoje idee na temat prawa szlaku przedstawił Mecenas Janusz Długopolski, który zajmuje się tematem ponad 15 lat, na niwie profesjonalnej – jako prawnik i jako człowiek czynnie uprawiający narciarstwo.
Dyskusja jaką poprowadzono po obu prezentacjach, mimo iż miała rys emocjonalny podczas nie-
których wystąpień, jednak charakteryzowała się przede wszystkim merytorycznym odniesieniem do sprawy i próbą znalezienia konsensusu zarówno dla właścicieli gruntów i branży narciarskiej.

Następny temat również nie należał do łagodnych i wprowadzających moment oddechu po niedawnej ożywionej dyskusji. Wręcz przeciwnie, kolejna bariera, z którą boryka się nasza branża – OCHRONA ŚRODOWISKA A BUDOWA OŚRODKA NARCIARSKIEGO.
Na wstępie warto zaznaczyć, iż nie wiedzieć czemu ośrodki narciarskie są ukazywane przez media jako inwestycje, które niszczą środowisko nic nie dając w zamian. Z drugiej strony pokazują, jak
nieudolnie rozwija się branża narciarska w Polsce w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej.

Z ramienia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wystąpił kierownik Oddział ds. Obszarów Natura 2000 Mariusz Skwara, z Regionalnej Dyrekcji w Krakowie. Naszą branżę w dyskusji “środowiskowej” reprezentowała Adwokat Małgorzata Kulig-Juźwiak.
Zwieńczeniem dyskusji był jeden główny wniosek, iż prawo dotyczące spraw środowiskowych koniecznie musi być zmienione, obecne jest restrykcyjne i nieprecyzyjnie sformuowane.

Trzeci panel dotyczył prawa budowlanego, który zazębiał się z poprzednim tematem ochrony środowiska.
Z uwagi na powódź, nie mógł uczestniczyć w konferencji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński. Jednak otrzymaliśmy od Niego deklarację, iż odpowie na nasze pokonferencyjne wnioski.
Trudno było zakończyć dyskusje, jakie trwały na długo po wyznaczonym na nie czasie.

Po obiedzie mogliśmy odetchnąć podczas odwiedzania zrzeszonych z nami ośrodków: Soszowa, Nowej Osady i KL Czantoria. Uroczysta kolacja bankietowa, okraszona pokazem barmańskim i gorącymi rytmami flamenko, zakończyła kolejny dzień naszego spotkania.

Trzeci, ostatni dzień konferencji (9 czerwca), rozpoczęliśmy bardzo ważnym i trudnym tematem technicznym – odbiorami okresowymi i specjalnymi UTL. Z ramienia Transportowego Dozoru Technicznego, sprawę referował Michał Jastrzębski. TDT nie posiada cennika dotyczącego wykonywania czynności nad urządzeniami objętymi dozorem technicznym, gdyż opłaty te są określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

Dalsza część Konferencji upłynęła pod hasłem – jak wypromować ośrodki narciarskie i turystyczne zarówno w Polsce jaki i za granicą?

Chcąc rozwijać turystykę polską, nasza branża nie może zapominać o promocji swoich ośrodków jak również nad sposobami uatrakcyjnienia oferty. Na ten temat mówili przedstawiciele nauki,
samorządu jak i mediów. Mogliśmy się dowiedzieć czego chce narciarz (prof. Jadwiga Berbeka), jak patrzy na nasze ośrodki (mgr Kinga Krzesiwo i dr Mirosław Mika). Dr Jan Sandner wymienił błędy, jakie popełniamy prezentując nasze ośrodki w medium – jakim jest internet. Wykazał, że ważne jest nie tylko to, żeby każdy z nas posiadał swoją witrynę internetową, ale jeszcze ważniejsza jest bieżąca aktualizacja i dobra jakość zamieszczanych tam informacji.

Stacja narciarska jest jednym z elementów oferty turystycznej. O skutecznej promocji całego regionu (Beskidu Śląskiego) mówiła Sabina Bugaj – Dyrektor MOK w Szczyrku.
Media (Jacek Trzemżalski i Paweł Klimek) przewrotnie zapytały, dlaczego polskie ośrodki nie konkurują z zachodnimi i jak możemy zdobyć narciarza europejskiego. Mogliśmy wreszcie usłyszeć, iż media w Polsce nie są zapatrzone na tzw. zachód i sekundują rozwojowi bazy narciarskiej w Polsce. Mamy nadzieję, że możemy ich traktować jako sprzymierzeńców w tym temacie.

Podsumowania I etapu kampanii BEZPIECZNY STOK, dokonała Beata Muchowska – Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Konferencyjne dyskusje panelowe przeciągnęły się do późnych godzin popołudniowych.