Stok Wisla3

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków PSNiT -Wisła 2022

 

Termin:  22 września 2022 r.

 • godz. 17:00   I termin

Miejsce: sala konferencyjna Hotel Stok

ul. Jawornik 52A43-460 Wisła

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Zebrania, stwierdzenie prawomocności.

  2. Przyjęcie porządku – zobacz zatwierdzony porządek obrad

 1. Wybór Przewodniczącego, przekazanie prowadzenia Zebrania.
 1. Wybór Sekretarza oraz Komisji uchwał i wniosków.
 1. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za okres od 13 września 2021 r. do 22 września 2022 r. – zobacz sprawozdanie
 1. Omówienie sprawozdania finansowego za rok 2021
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – zobacz sprawozdanie
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami
 1. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu – zobacz uchwałę
 1.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021:
 • uchwała nr 02/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego – zobacz
 • sprawozdnie finansowe PSNiT za rok 2021  –  zobacz
 • informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego – zobacz
 1. Dyskusja i wnioski
 1. Przyjęcie uchwał i wniosków
 1. Zamknięcie zebrania

 
W przypadku niemożliwości uczestnictwa w Zebraniu, prosimy o rozważenie udzielenia pełnomocnictwa innej osobie.
Druk pełnomocnictwa jest do pobrania tutaj: https://psnit.pl/wp-content/uploads/2022/09/pelnomocnictwo.pdf
 •  
 •  
 •  
 •