Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze - Czarny Groń 2020

Termin:  10 września 2020 r.

Miejsce:   sala konferencyjna Hotel**** & SPA Czarny Groń, Osiedle Praciaki 91, 34-125 Rzyki

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Zebrania, stwierdzenie prawomocności.
 1. Przyjęcie porządku
 1. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz Komisji uchwał i wniosków.
 1. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za okres od 30.05.2017 do 30.05.2020 – zobacz sprawozdanie
 1. Omówienie sprawozdania finansowego za rok 2019
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – zobacz
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami
 1. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu – zobacz uchwałę
 1.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019:
 • uchwała nr 02/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego – zobacz
 • sprawozdnie finansowe PSNiT za rok 2019  –  zobacz
 • informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego – zobacz
 1. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi – zobacz uchwałę
 1. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 1. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 1. Podjęcie uchwał o wyborze władz Stowarzyszenia:
 • uchwała nr 04/2020 w sprawie wyboru oraz objęciu funkcji w Zarządzie – zobacz
 • uchwała nr 05/2020 w sprawie wyboru oraz objęciu funkcji w Komisji Rewizyjnej – zobacz
 1. Dyskusja i wolne wnioski – zobacz
 1. Zamknięcie zebrania
 •  
 •  
 •  
 •