XIII KONFERENCJA PSNiT - WISŁA 2022

Tytuł Konferencji:

BRANŻA NARCIARSKA W NIEDALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI. PISANA NA NOWO RZECZYWISTOŚĆ – DIGITALIZACJA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 

Termin:  21-23 września 2022 r.

Miejsce: Hotel STOK

ul. Jawornik 52A, 43-460 Wisła

Podsumowanie konferencji 

W piątek, 23 września zakończyliśmy flagową konferencję branży narciarskiej.

Dało się odczuć, że nasza grupa jest spragniona spotkań i wspólnych rozmów. Tym bardziej, że nadmiar trudnych tematów branżowych daje nam się we znaki. Frekwencyjnie można uznać, że konferencja była jedną z największych. Gościliśmy ponad 160 osób. Zarejestrowanych uczestników było 153, kilkanaście osób zgłosiło się w ostatniej chwili zatem trudno określić dokładną liczbę. W targach brało udział 36 przedstawicieli firm, z czego 11 przedsiębiorstw miało stoiska targowe. Obecnych było 102 przedstawicieli ośrodków narciarskich, gmin i urzędów współpracujących z naszym stowarzyszeniem. 

Konferencja pokazała nam, że musimy się w trybie pilnym zająć kwestią niepewnej sytuacji cen prądu i jego dostępność, co w dużym stopniu wpływa na kondycję finansową branży narciarskiej. Stosując duże uogólnienie prąd stanowi ponad 30% kosztów ośrodka.

Powracającym tematem jest również kwestia dostępu do terenów atrakcyjnych turystycznie czy konieczności uregulowania spraw podatkowych dotyczących kolei linowych i wyciągów narciarskich czyli urządzeń technicznych, które jedynie w Polsce traktowane są jako budowle. 

Konferencja pokazała nam też, że mimo różnych poglądów nasza branża rozmawia i chce się dogadywać. Dla nas, jako grupy świadomych przedsiębiorców, to jedyny kierunek żeby iść do przodu i rozwijać się. Nie jesteśmy zwolennikami „jedynych prawd”, wierzymy i stosujemy dialog.

Najistotniejsze dla nas jest komunikacja z naszymi klientami. POLSKA ZIMA się odbędzie a ośrodki będą dostępne dla narciarzy, snowbordzistów i odwiedzających nas klientów. 

Poniżej, oświadczenie członków Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych zebrane w istotnych punktach. 

  1. Zapewniamy, że ośrodki narciarskie w Polsce przygotowują się do otwarcia w sezonie zimowym. Informujemy, że będziemy działać jak zawsze i przynosić relaks i wytchnienie, szczególnie w tych ciężkich czasach. Tym samym zachęcamy do rezerwacji zimowych.
  2. Karnety będą miały nieco podniesione ceny, ale ich podwyżka nie sięgnie kilkuset % jak w przypadku energii elektrycznej.
  3. Zdajemy sobie sprawę, że marża branży będzie niska. Nie chcemy jednak przerzucać nieprzewidywalnych, ekstraordynaryjnych kosztów na naszych klientów, to ryzyko bierzemy na siebie. W konsekwencji, w kolejnych latach należy spodziewać się obniżenia nakładów na inwestycje i modernizacje ośrodków narciarskich. 
  4. Chcemy zapewnić ciągłość pracy wyciągów. Stąd też część z naszych członków już wyposażyła się w agregaty prądotwórcze, bądź będzie to robić przed zimą, tak by nawet w wypadku przerwy w dostawie prądu ośrodki mogły nieprzerwanie działać. Zwracamy uwagę, iż to ważny aspekt dotyczący bezpieczeństwa pasażerów.  
  5. Dostrzegamy, że rosną również dodatkowe koszty jak minimalna płaca krajowa oraz paliwo, które jest wykorzystywane między innymi do przygotowania stoków czy odśnieżania parkingów. Te podwyżki mają również znaczny udział w kosztach działatności naszej branży. 
  6. W wypadku Polski, zużycie energii przez ośrodki narciarskie jest jeszcze mniejszy niż np. w Austrii, gdzie WKO w oficjalnych statystykach podaje, że tamtejsze ośrodki pochłaniają zaledwie 1,3 % całego zapotrzebowania na energię państwa. Szczególnie w tym kontekście widać jak ważnym jest utrzymanie tej zimy ośrodków otwartych dla turystów, co będzie stanowiło istotny aspekt wypoczynku społeczeństwa. W tym świetle Polska Zima to swoisty wentyl zdrowia psychicznego dla wyczerpanych stresem, w związki z pandemią i wojną, społeczeństwa polskiego. 

Kiedy się tak wiele mówi o możliwych ograniczeniach w dostawach  prądu w nadchodzących miesiącach,  jeszcze raz chcemy zaznaczyć, że w polskim bilansie energetycznym zużycie energii przez ośrodki narciarskie i turystyczne nie stanowi znacząco zauważalnego %, natomiast wartość dodana jaką generujemy dla społeczeństwa dzięki naszej pracy jest nie do przecenienia. Branża narciarska kieruje się logiką i zdrowym rozsądkiem stąd, ze względu na powyższe argumenty, nie przyjmujemy do wiadomości ani nie możemy się zgodzić na ograniczenie czasu pracy ośrodków narciarskich lub wręcz ich zamykanie.