VIII KONFERENCJA PSNiT CZARNA 2016

Tytuł Konferencji:

PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE FILAREM SKUTECZNEJ PROMOCJI POLSKIEJ ZIMY.

Termin:  13 – 15 czerwca 2016  r.

Miejsce: Centrum Konferencyjno Rekreacyjne PERŁA BIESZCZADÓW

38-710 Czarna, k.Ustrzyk Dolnych

Po raz pierwszy w historii naszych konferencji, zrezygnowaliśmy z wystawiania sprzętu o dużych gabarytach. Firmy, posiadając niewielkie stoiska na sali konferencyjnej, uczestniczyły wspólnie z nami w obradach.

Pierwszy dzień Konferencji rozpoczęliśmy od prezentacji nowości, jakie mają do zaproponowania firmy współpracujące z PSNiT. Swoje prezentacje przedstawili: SUPERSNOW, BASE SYSTEM, BESKID SPORT ARENA, DEMAC LENKO, Kobiela Szczęsny Radcy Prawni Spółka Partnerska, TALIS Polska i weeCONOMY.
Prezentacje cieszyły się dużym zainteresowaniem, ponieważ dotyczyły bardzo ważnych spraw, jak: naśnieżanie i magazynowanie śniegu, podatki od nieruchomości, nowe technologie.

Wtorek – 14 czerwca , to oficjalne otwarcie VIII Ogólnopolskiej Konferencji branży narciarskiej, dokonane przez Panią Sekretarz Gminy Czarna Małgorzatę Bartnik – organizatora honorowego oraz Prezesa PSNiT Tomasza Patureja.

Na początek, zmierzyliśmy się z tematem barier prawnych hamujących rozwój polskiej turystyki zimowej. Poseł Ireneusz Raś – Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmu RP, zreferował działania, jakie były podejmowane w poprzedniej kadencji i jakie zamiary stoją przed Komisją w obecnej kadencji.
Minister Dawid Lasek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki odniósł się do tych działań i od razu zaproponował robocze spotkanie, gdyż rozwiązanie naszych problemów stanowi dla Ministerstwa ważny temat.

Po tak nurtującym branżę temacie, przeszliśmy do zagadnień nieco lżejszych i napawających optymizmem.
Przedstawiliśmy 2 ośrodki z regionu, w którym gościliśmy: ośrodek Perła Bieszczadów i Stok Narciarski w Przemyślu. Miejsca te, mimo barier, sukcesywnie się rozwijają.

Kolejnym punktem konferencji, na który wszyscy czekali, był panel dyskusyjny dotyczący promocji polskiej zimy.
Panel był moderowany przez Grzegorza Sokolińskiego (LOT Szklarska Poręba), a brali w nim udział Minister Dawid Lasek i Wicedyrektor Jacek Janowski (POT, Departament Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej).
Jego celem było zwrócenie uwagi na konieczność współpracy sektora publicznego (POT) z sektorem prywatnym – we wspólnym promowaniu polskiej zimy.
W wyniku dyskusji, pojawiały się idee stworzenia marki – polska zima i sposoby finansowania jej promocji. Wszystkie te pomysły należy przepracować i przedyskutować roboczo już teraz, latem.

Kolejny panel drugiego dnia konferencji dotyczył ewentualnej nowelizacji Ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.
Tytułem wprowadzenia, Mecenas Dominika Rybicka-Kośla przedstawiła zakres obowiązków, jakie spoczywają na osobach prowadzących ośrodki narciarskie. W dyskusji brali między innymi udział Naczelnik TOPR Jan Krzysztof i Agnieszka Wargin, główny specjalista w Departamencie Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSW.
Panel poruszył temat definicji narciarstwa, ratownictwa narciarskiego, spraw ubezpieczeń czy też dopuszczania na trasach narciarskich innego sprzętu, poza nartami i snowboardami. Naszej dyskusji przysłuchiwał się poseł Bartosz Jóźwiak z Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, który nie wykluczył możliwości nowelizacji ustawy.

Ostatni, merytoryczny punkt tego dnia Konferencji, to Walne Zebranie sprawozdawcze PSNiT, sprawnie prowadzone pod przewodnictwem Wiceprezesa PSNiT Dariusza Bojara.

Po godzinnym odpoczynku spotkaliśmy się na kolacji bankietowej, na którą dotarł, mimo pełnego dnia spotkań, poseł Wojciech Buczak, członek Komisji Infrastruktury Sejmu RP, któremu dziękujemy za chęć wysłuchania naszego środowiska w sprawie niejasności prawnych, powodujących w niektórych przypadkach, zaliczenie kolei i wyciągów do budowli a nie do urządzeń technicznych.

Ostatni panel konferencyjny stanowił bardzo ważny temat współpracy między jednostkami naukowymi a naszym środowiskiem. Mogliśmy wysłuchać o działaniach Katedry Transportu Linowego AGH poza granicami polski, jakie zreferował dr inż. Tomasz Rokita.
Dowiedzieliśmy się również o strukturze Katedry, ktorą przedstawił prof. dr hab. inż Jerzy Kwaśniewski.
Dwaj młodzi naukowcy dr inż. Tomasz Magiera oraz mgr inż. Paweł Kułaga opowiedzieli o weryfikacji zabezpieczeń na stokach narciarskich i o współpracy naszych ośrodków ze środowiskiem naukowym.

Po krótkim podsumowaniu, konferencja została oficjalnie zakończona.

.